ITCI One

ITCI One er et standardsystem, der er udviklet til at løse problemstillingen:

Hvordan får jeg professionel IT-understøttelse af alle de mindre, specielle behov, der opstår i min organisation?

Løsningen har en række unikke egenskaber:

Opbygges løbende

Systemet bygges ved at løse ét behov ad gangen. ITCI One's metode garanterer, at løsningen skalerer over tid.

Nedskaleret projektstørrelse

Simple behov løses hurtigt (timer/dage) i direkte samarbejde med forretningsbrugerne.

Meget kort time-to-market

Fra vi snakker med brugeren, til der kører en løsning på testsystemet, går der timer eller dage, ikke uger eller måneder.

Agil tilgang

Da vi løser ikke-standardiserede problemstillinger, er det en del af processen at tilpasse løsningen løbende. Det gør vi smartere og billigere end konkurrerende produkter.

Ét system, mange brugerflader

Det er nemt at opsætte separate brugerflader og adgange for både interne og eksterne aktører.

Fælles arkitektur og datamodel

Alle behov, der løses gennem ITCI One, deler datamodel og IT-arkitektur.

Bygget til integrationer

Data flyder nemt ind og ud af ITCI One - en integreret servicemodel sikrer nemme integrationer til stort set hvad som helst.

Fuld adgang til data

Alle data er ejet af jer. I har fuld adgang, og I kan til enhver tid migrere hele eller dele af løsningen til andre systemer, hvis I ønsker det.

Ingen licens

Ingen dele af vores løsning kræver indkøb af softwarelicenser - I betaler kun for vores tid, samt driftsudgifter til cloudhosting, overvågning, backup.

Baseret på erfaring

ITCI One’s IT-medarbejdere er erfarne i branchen fra begge sider af bordet - vi har helt sikkert set noget, der ligner jeres behov før.

Se også: en række konkrete eksempler på problemstillinger vi har løst med ITCI One.

Tilfredshedsgaranti

Tag en uforpligtende snak med os om de projekter, I egentlig gerne ville videre med, men som I skubber foran jer.
Hvis den snak går godt, så sæt os sammen med en af jeres medarbejdere med et konkret behov. I løbet af den første uge implementerer vi en første version af ITCI One, der løser behovet.
Hvis I kan lide løsningen, betaler I kun for vores tidsforbrug.

Hvis I ikke kan lide løsningen, lukker vi den, sletter data, og I skylder os ikke noget.

tilfredshedsgaranti

ITCI One - Teknisk gennemgang

Det eneste, der er brug for, er en webbrowser

ITCI One tilgås gennem et webbaseret interface.
Der skal ikke installeres software lokalt hverken hos brugere eller på servere.

Adgangsstyring med eksisterende Single Sign-on og 2FA

Jeres medarbejdere bruger i forvejen Windows AD-login, Office 365, eller måske Google Workspace. Det samme login giver adgang til ITCI One, så medarbejderne behøver ikke at lære flere passwords. Administratorer kan opsætte brugergrupper og rettigheder for fuldt granuleret adgangsstyring på funktionsniveau. Hvis I anvender to-faktor authentication på jeres eksisterende løsning, virker den også med ITCI One.

Redundant serversetup med backup

Alle instanser af ITCI One kører som separate installationer, der altid er placeret i EU. Der anvendes redundante applikationsservere bag load balancer.
Der køres med replikerede databaseservere.
Deployment-, overvågnings- og styringssystemer kører i helt separate datacentre i andet land og altid placeret i EU.
Der tages løbende backup af alle data, og daglig backup flyttes og gemmes krypteret i Danmark. Test-instanser afvikles helt separat, og har ingen forbindelse til produktionsdata eller maskiner.

Frit valg af hostingleverandør

Din løsning installeres som et separat system hos den valgte cloududbyder.
Hovedparten af vores kunder vælger, efter vores anbefaling, at lægge deres ITCI-løsning hos Hetzner i Tyskland, hvor der er garanti for, at alle data forbliver i EU.
Men vi har også leveret systemer, der hostes på Azure, AWS eller Google Cloud.
Uanset hvilken leverandør I vælger, tilbyder vi at stå for drift og overvågning af løsningen til en fast lav månedlig pris alt inklusive. Ønsker I ikke længere at anvende ITCI som driftsoperatør, kan I opsige aftalen med en måneds varsel og flytte alle systemer og data efter eget valg.

Fuld adgang til data

Alle data, der findes i ITCI One, lagres i en SQL-database.
Jeres kunder og medarbejdere kan tilgå dem via den webbaserede brugerflade.
Har I behov for data i andre sammenhænge, kan I også benytte direkte SQL-adgang til en read-only replika af databasen. Det kan være nyttigt fx til integration med BI-systemer, eller når I ønsker at arbejde med data i fx Excel.
Da adgangen er read-only, er der ingen risiko for at kompromittere datakvaliteten.

Styr på persondata / GDPR

Alle data i ITCI One kan opmærkes som persondata. Det vil sige, at systemet ved, hvilke data der skal behandles som persondata og dermed kan leve op til GDPR-kravene.
Det er nemt at udtrække alle persondata, hvis der kommer en GDPR-forespørgsel.
Det er muligt at opsætte systemet til automatisk at slette data, når loven kræver det.
Hvis Datatilsynet kommer på besøg, har I styr på sagerne!

Ingen licens - ingen binding

Ingen dele af vores løsning kræver indkøb af softwarelicenser.
I betaler kun for vores tid, samt driftsudgifter til cloudhosting, overvågning og backup.
Ønsker I ikke at anvende ITCI som driftsoperatør, kan I også vælge at stå for den del selv.
Vi anbefaler dog altid, at I lader ITCI stå for driften i opstartsfasen.
I kan til enhver tid opsige aftalen med en måneds varsel og flytte alle systemer og data
til anden hosting efter eget valg.

Nemt i gang – hurtige resultater

itci raket

I kan hurtigt komme i gang med ITCI One, og det kræver ikke meget af jer.
Et typisk opstartsforløb varer en uge.

De første par dage

Vi gennemgår udvalgte behov fra jeres projekt-backlog. I har sikkert allerede en ide om, hvor det giver mening at starte. Derefter sætter vi os sammen med de nøglemedarbejdere, der har behovet.
Kernen i vores proces er at implementere systemet i tæt samarbejde med de medarbejdere, der faktisk skal bruge systemet.

Den første uge

Efter en uge har I et funktionelt system, der er klar til at blive taget i brug.
Når systemet bruges, vil brugerne ofte få ønsker til ændringer og optimering. Vi kan nemt og hurtigt implementere hvert ændringsønske, ofte inden for ganske få timer.

Den første måned

Det vigtigste for os er at skabe funktioner, som med det samme tilfører virksomheden værdi og letter medarbejdernes hverdag. Den værdi vil du oftest opleve allerede første måned. Nogle af vores kunder har funktioner, der har tjent sig ind på den første måned. Andre bruger ITCI One som en form for prototyping, hvor man nemt og hurtigt kan prøve ideer af.
Var det en dårlig ide, har man kun investeret ganske lidt.
Var det en god ide, tjener den sig selv hjem.
Var det en rigtig god ide, kan det måske give mening at migrere den specifikke funktion til ERP- eller branchesystem.