ITCI One Systems –
IT-konsulenter i topklasse

Gode projekter bliver udsat eller nedskaleret. Ofte er det projekter, der falder under en vis overhead-tærskel, hvor gevinsten tit består af intern tidsbesparelse eller luftig kundetilfredshed, og overgås af udgiften i tid og kerneressourcer.

Problemet er, at de nedprioriterede behov er reelle og ofte løses ved at kollegaerne selv begynder at opfinde løsninger.

Det kan fx være dobbeltindtastning, fællesdrev eller Excelark, eller de køber tredjepartssoftware, der kører uden om virksomhedens officielle IT. Skygge-IT løser medarbejdernes behov, men metoden skaber teknisk gæld, som med sikkerhed skal indfries senere. Med renter.

Løsningen er ITCI One: Et system og en metode, der enkelt og effektivt erstatter Skygge-IT.

ITCI One Systems –
IT-konsulenter i topklasse

Gode projekter bliver udsat eller nedskaleret. Ofte er det projekter, der falder under en vis overhead-tærskel, hvor gevinsten tit består af intern tidsbesparelse eller luftig kundetilfredshed, og overgås af udgiften i tid og kerneressourcer.

Problemet er, at de nedprioriterede behov er reelle og ofte løses ved at kollegaerne selv begynder at opfinde løsninger.

Det kan fx være dobbeltindtastning, fællesdrev eller Excelark, eller de køber tredjepartssoftware, der kører uden om virksomhedens officielle IT. Skygge-IT løser medarbejdernes behov, men metoden skaber teknisk gæld, som med sikkerhed skal indfries senere. Med renter.

Løsningen er ITCI One: Et system og en metode, der enkelt og effektivt erstatter Skygge-IT.

Hvad siger vores kunder

Det hele startede, da en ny ansat i HR kom ind og spurgte: ”Hvorfor skal jeg klikke 14 steder for at gøre det her?”

– Allan Th Poulsen - IT-projekt- og udviklingsleder | Pharmakon

Vi sparer mange timer om ugen – det er hundredvis af timer på et år.

– Michael Søgaard Rasmussen - Direktør og partner | Spangenberg & Madsen

Jeg er blevet meget positivt overrasket over, at vi så hurtigt har set resultater fra ITCI One Systems.

– Michael Juul Rugaard - CEO | The Tokenizer

Det var helt afgørende, at der ikke gik én dag mere end højst nødvendigt, før vi havde et tilbud ude til kunderne.

– Thomas Heltborg Juul - CEO | GreenMobility

Det har været som at renovere et gammelt hus. Man kradser lidt i tapetet et sted og ender med en totalrenovering, fordi det simpelthen er nødvendigt for at gøre huset beboeligt.

– Lisbeth Frøkiær - Community Ambassadør | SpeakerScore

pyramide

Alle virksomheder prioriterer deres ressourcer

Must wins: Fuldt fokus

I mange virksomheder bliver der arbejdet strategisk med de store projekter som ERP, Master Data, Sikkerhed og CRM, og taktisk med de vigtige must-wins som produktlanceringer, kundeportaler. Disse projekter er højt prioriteret, og bruger alle nødvendige ressourcer for at komme i mål.

Prioriteret, men..

De ovenstående projekter har en tendens til at opsuge de fleste IT-ressourcer. Men ideerne er utallige, og der er et endeligt antal kernemedarbejdere. IT-budgettet er begrænset. Resultat: Gode projekter udsættes eller nedskaleres. Men sådan behøver det ikke være: Disse projekter kan løses med ITCI One.

Hvis IT-folk voksede på træerne

Nogle projekter har ikke en solid business case, er mindre vigtige, eller kun relevante for få kunder. Disse projekter bliver kun sjældent prioriteret. Men når man har implementeret ITCI One, ændrer cases sig måske for nogle af disse projekter, og det kan betale sig at genbesøge dem.

Integrationspunkt 1: ERP / brancheløsning

Det er altid at foretrække at tilbyde brugerne et struktureret alternativ til Skygge-IT, fx ved at tilpasse eksisterende ERP eller brancheløsning. Hvis det er en realistisk mulighed, bør man gå langt for at gøre dette. Nogle leverandører er nemmere end andre at gå til med specielle ønsker.
ITCI One kan integreres med de fleste ERP/Økonomisystemer/Brancheløsninger på markedet.

Integrationspunkt 2: Behovsfokuseret service

Visse typer af behov er så almene, at der eksisterer udbredte løsninger, der kan anvendes som en web-baseret service. Det kan fx være systemer til nyhedsbrevsudsendelse, kundetilfredshedsmålinger, rejsebilag, tidsregistrering, lønkørsel osv. Ved at anvende en tredjepartsservice kommer I hurtigere i mål, og forretningsbrugerne kan selv administrere løsningen.
I skal selvfølgelig altid være opmærksomme på data og drift: Integration til kernesystemer, sikkerhed, databehandlingsaftale, GDPR, Schrems II.
ITCI One kommer ud af boksen med et framework, der allerede integrerer til en lang række udbredte 3.-partsløsninger. Se eksempler under Cases.

Og hvad så med resten?

Der vil altid være opgaver, der ikke kan løses med ovenstående standardprodukter. Behovet er reelt, der er en god business case, men der er ikke nogen oplagt out-of-the-box løsning. Disse opgaver rummer tit en del af virksomhedens kerne-dna.

Opgaverne findes, fordi virksomheden er unik og gør noget andet end konkurrenterne på markedet. Derfor findes der ikke et standardsystem, der understøtter det.

Måske er det netop en del af virksomhedens forretningsmodel og konkurrencefordel.

Nogle ansætter deres egne IT-folk og koder løsningerne selv med varierende succes. Interne IT-afdelinger er tit underlagt samme prioriteringsmekanisme som beskrevet ovenfor, og de vil derfor ende i samme problemstillinger.

Vi tilbyder i stedet en erfaringsbaseret løsning på præcis den type opgaver: ITCI One.

ITCI Cases

Udvalgte kundecases

Vi har løst opgaver for en række virksomheder med vidt forskellige behov. Se, hvilke problemer vores kunder har stået med, og hvordan vi har løst dem.

Læs mere