ITCI One - Use Case

Online Auktion

Case

En virksomhed formidler køb og salg af maskiner. Nogle af disse salg kan være meget tidskrævende, mens andre har et mere standardiseret format.
For at udvide sit forretningsomfang ønskede virksomheden en automatiseret markedsplads, hvor købere og sælgere kan mødes mere effektivt.
ITCI og kunden designede sammen en Online Auktion i ITCI One.
Virksomheden screener og autoriserer potentielle bydere, som så oprettes i systemet.
Potentielle sælgere indlægger løbende varer til salg, inklusive beskrivelse og billeder.
Systemet opretter automatisk 4 ugentlige auktioner (mandag til torsdag), og interesserede bydere får automatisk besked om nye varer.
Al budgivning foregår automatisk og transparent for både sælger og byder.
Højeste bud over minimumsprisen har automatisk købt varen.

Business Case

Løsningen tog ca. 1 måneds arbejdstid at bygge og var tjent hjem inden for det første år på øget omsætning og mindre administration.

Nøgleord

Online auktion, Markedsplads, Kundeportal, Automatisering

ITCI One

Om ITCI One

ITCI One er et standardsystem, der er udviklet til at løse problemstillingen: Hvordan får jeg professionel IT-understøttelse af alle de mindre, specielle behov, der opstår i min organisation?

Vores løsningen har en række unikke egenskaber:

  • Opbygges løbende: Systemet bygges ved at løse ét behov ad gangen. ITCI’s metode garanterer, at løsningen skalerer over tid.
  • Nedskaleret projektstørrelse: Simple behov løses hurtigt (timer/dage) i direkte samarbejde med forretningsbrugerne.
  • Meget kort time-to-market: Fra vi snakker med brugeren, til der kører en løsning på testsystemet, går der timer eller dage, ikke uger eller måneder.
  • Agil tilgang: Da vi løser ikke-standardiserede problemstillinger, er det en del af processen at tilpasse løsningen løbende. Det gør vi smartere og billigere end konkurrerende produkter.
  • Ét system, mange brugerflader: Det er nemt at opsætte separate brugerflader og adgange for både interne og eksterne aktører.
  • Fælles arkitektur og datamodel: Alle behov, der løses gennem ITCI One, deler datamodel og IT-arkitektur.
  • Bygget til integrationer: Data flyder nemt ind og ud af ITCI One - en integreret servicemodel sikrer nemme integrationer til stort set hvad som helst.
  • Fuld adgang til data: Alle data er ejet af jer. I har fuld adgang, og I kan til enhver tid migrere hele eller dele af løsningen til andre systemer, hvis I ønsker det.
  • Ingen licens: Ingen dele af vores løsning kræver indkøb af softwarelicenser - I betaler kun for vores tid, samt driftsudgifter til cloudhosting, overvågning, backup.
  • Baseret på erfaring: ITCI’s IT-medarbejdere er erfarne i branchen fra begge sider af bordet - vi har helt sikkert set noget, der ligner jeres behov før.