ITCI One - Use Case

Google Cloud Single-Sign On

Case

Ingen ønsker at huske på mange forskellige passwords.
Brugere, der bliver bedt om at vælge et password, vælger enten et simpelt password, de kan huske, eller de vælger et password, de i forvejen anvender andre steder.
ITCI One integrerer med adskillige single-sign on systemer, herunder Google Cloud konti.
Hvis virksomhedens medarbejdere allerede bruger gmail, Google Office Suite eller har en Google konto, så kan de logge ind i ITCI One med den samme adgang.
Det betyder, at det er nemt for virksomhedens administrator at give brugerne adgang, og det er nemt for brugerne at komme i gang med at anvende systemet.
Når medarbejderen ophører i virksomheden ,ophører adgangen til ITCI One også automatisk, uden at administratoren skal huske at gøre noget separat for det.

Business Case

Adgang via Google Single Sign On sparer tid og ressourcer i administration.

Nøgleord

Adgangsstyring, Google konto, Single-Sign on, Two-Factor Authentication (2FA)

ITCI One

Om ITCI One

ITCI One er et standardsystem, der er udviklet til at løse problemstillingen: Hvordan får jeg professionel IT-understøttelse af alle de mindre, specielle behov, der opstår i min organisation?

Vores løsningen har en række unikke egenskaber:

  • Opbygges løbende: Systemet bygges ved at løse ét behov ad gangen. ITCI’s metode garanterer, at løsningen skalerer over tid.
  • Nedskaleret projektstørrelse: Simple behov løses hurtigt (timer/dage) i direkte samarbejde med forretningsbrugerne.
  • Meget kort time-to-market: Fra vi snakker med brugeren, til der kører en løsning på testsystemet, går der timer eller dage, ikke uger eller måneder.
  • Agil tilgang: Da vi løser ikke-standardiserede problemstillinger, er det en del af processen at tilpasse løsningen løbende. Det gør vi smartere og billigere end konkurrerende produkter.
  • Ét system, mange brugerflader: Det er nemt at opsætte separate brugerflader og adgange for både interne og eksterne aktører.
  • Fælles arkitektur og datamodel: Alle behov, der løses gennem ITCI One, deler datamodel og IT-arkitektur.
  • Bygget til integrationer: Data flyder nemt ind og ud af ITCI One - en integreret servicemodel sikrer nemme integrationer til stort set hvad som helst.
  • Fuld adgang til data: Alle data er ejet af jer. I har fuld adgang, og I kan til enhver tid migrere hele eller dele af løsningen til andre systemer, hvis I ønsker det.
  • Ingen licens: Ingen dele af vores løsning kræver indkøb af softwarelicenser - I betaler kun for vores tid, samt driftsudgifter til cloudhosting, overvågning, backup.
  • Baseret på erfaring: ITCI’s IT-medarbejdere er erfarne i branchen fra begge sider af bordet - vi har helt sikkert set noget, der ligner jeres behov før.