ITCI One - Use Case

Integration til offentligt API

Case

Der er mange nyttige data, der udstilles fra stat/regioner/kommuner til offentlig benyttelse.
Det er fx adressedata, geodata, virksomhedsdata, specifikke databaser som fx Motorregisteret.
ITCI One indeholder allerede service-komponenter, der kan integrere med en del af disse, og nye integrationer kommer hele tiden til.
Det betyder, at det er nemt at blande virksomhedens egne data med offentlige data.
ITCI havde fx en kunde, der ofte modtog parkeringsbøder for virksomhedens biler i København. Via integration til Københavns Kommunes bødesystem kunne bøden automatisk indlæses i ITCI One, og udgiften dirigeres videre til brugeren af bilen.

Business Case

Ved at bruge offentlige data undgås dobbeltindtastning/opslag, og medarbejderen, der behandler en given sag, sparer tid og får et bedre beslutningsgrundlag.

Nøgleord

Offentlige Datasæt, Real-time Integration, Databerigelse, Adressedata, Geodata, Virksomhedsdata

ITCI One

Om ITCI One

ITCI One er et standardsystem, der er udviklet til at løse problemstillingen: Hvordan får jeg professionel IT-understøttelse af alle de mindre, specielle behov, der opstår i min organisation?

Vores løsningen har en række unikke egenskaber:

  • Opbygges løbende: Systemet bygges ved at løse ét behov ad gangen. ITCI’s metode garanterer, at løsningen skalerer over tid.
  • Nedskaleret projektstørrelse: Simple behov løses hurtigt (timer/dage) i direkte samarbejde med forretningsbrugerne.
  • Meget kort time-to-market: Fra vi snakker med brugeren, til der kører en løsning på testsystemet, går der timer eller dage, ikke uger eller måneder.
  • Agil tilgang: Da vi løser ikke-standardiserede problemstillinger, er det en del af processen at tilpasse løsningen løbende. Det gør vi smartere og billigere end konkurrerende produkter.
  • Ét system, mange brugerflader: Det er nemt at opsætte separate brugerflader og adgange for både interne og eksterne aktører.
  • Fælles arkitektur og datamodel: Alle behov, der løses gennem ITCI One, deler datamodel og IT-arkitektur.
  • Bygget til integrationer: Data flyder nemt ind og ud af ITCI One - en integreret servicemodel sikrer nemme integrationer til stort set hvad som helst.
  • Fuld adgang til data: Alle data er ejet af jer. I har fuld adgang, og I kan til enhver tid migrere hele eller dele af løsningen til andre systemer, hvis I ønsker det.
  • Ingen licens: Ingen dele af vores løsning kræver indkøb af softwarelicenser - I betaler kun for vores tid, samt driftsudgifter til cloudhosting, overvågning, backup.
  • Baseret på erfaring: ITCI’s IT-medarbejdere er erfarne i branchen fra begge sider af bordet - vi har helt sikkert set noget, der ligner jeres behov før.