ITCI One - Use Case

Dokumentdatabase

Case

Mange virksomheder ligge inde med specialviden, som med fordel kan deles med omverdenen.
Det kan være produktbeskrivelser, manualer, specifikationer, men også generelle artikler om virksomhedens arbejdsområde.
Selvom mange virksomheder har en (eller flere) CMS-løsninger, er disse sjældent integreret med virksomhedens forretningssystemer.
Da ITCI One netop er tæt integreret med virksomhedens andre systemer, er det tit nemmere for ekspertmedarbejdere at publicere data via ITCI One.
Data kan samles i æstetisk pænt opsatte sider, som matcher virksomhedes grafiske profil, og sømløst integreres i virksomhedens website.
Opslags- og udløbsdato kan styres. Artikler kan kategoriseres og gøres søgbare. Det hele styres nemt fra ITCI One.

Business Case

Ved at bruge ITCI One som publiceringsmotor undgår man at oplære ekspertbrugere i endnu et system. Meget dobbeltindtastning kan undgås, og fejl minimeres.
Workflowstyring kan koble publicering med fx produktlancering/tilgængelighed.
Marketingmedarbejdere kan frigøres fra indtastningsarbejde.

Nøgleord

Publicering, Artikel Workflow, Produktark, Manualer, Specifikationer

ITCI One

Om ITCI One

ITCI One er et standardsystem, der er udviklet til at løse problemstillingen: Hvordan får jeg professionel IT-understøttelse af alle de mindre, specielle behov, der opstår i min organisation?

Vores løsningen har en række unikke egenskaber:

  • Opbygges løbende: Systemet bygges ved at løse ét behov ad gangen. ITCI’s metode garanterer, at løsningen skalerer over tid.
  • Nedskaleret projektstørrelse: Simple behov løses hurtigt (timer/dage) i direkte samarbejde med forretningsbrugerne.
  • Meget kort time-to-market: Fra vi snakker med brugeren, til der kører en løsning på testsystemet, går der timer eller dage, ikke uger eller måneder.
  • Agil tilgang: Da vi løser ikke-standardiserede problemstillinger, er det en del af processen at tilpasse løsningen løbende. Det gør vi smartere og billigere end konkurrerende produkter.
  • Ét system, mange brugerflader: Det er nemt at opsætte separate brugerflader og adgange for både interne og eksterne aktører.
  • Fælles arkitektur og datamodel: Alle behov, der løses gennem ITCI One, deler datamodel og IT-arkitektur.
  • Bygget til integrationer: Data flyder nemt ind og ud af ITCI One - en integreret servicemodel sikrer nemme integrationer til stort set hvad som helst.
  • Fuld adgang til data: Alle data er ejet af jer. I har fuld adgang, og I kan til enhver tid migrere hele eller dele af løsningen til andre systemer, hvis I ønsker det.
  • Ingen licens: Ingen dele af vores løsning kræver indkøb af softwarelicenser - I betaler kun for vores tid, samt driftsudgifter til cloudhosting, overvågning, backup.
  • Baseret på erfaring: ITCI’s IT-medarbejdere er erfarne i branchen fra begge sider af bordet - vi har helt sikkert set noget, der ligner jeres behov før.