ITCI One - Use Case

FAQ modul

Case

De fleste virksomheder har (i forskellige formater) en FAQ på deres website, som bruges til at reducere mængden af opkald til kundeservice.
I mange virksomheder er det en marketingafdeling, der vedligeholder virksomhedens website, mens det typisk er kundeservice, der ved, hvad kunderne spørger om.
Det giver en uhensigtsmæssig barriere, hvor en FAQ tit ikke er opdateret med seneste information.
Ved at give mulighed for at administrere FAQ-items i ITCI One kan det gøres nemmere for kundeservice at bidrage med opdateret viden, lige så snart behovet er der.

Business Case

Manglende eller forkert information i FAQ-sektionen på websites irriterer kunder, og kan i værste fald medføre misforståelser og efterfølgende oprydningsarbejde.
En FAQ-løsning fra ITCI kan opsættes på ganske få timer og nemt integreres i de fleste websites.

Nøgleord

FAQ, Kundeservice, Procesoptimering, Kundetilfredshed

ITCI One

Om ITCI One

ITCI One er et standardsystem, der er udviklet til at løse problemstillingen: Hvordan får jeg professionel IT-understøttelse af alle de mindre, specielle behov, der opstår i min organisation?

Vores løsningen har en række unikke egenskaber:

  • Opbygges løbende: Systemet bygges ved at løse ét behov ad gangen. ITCI’s metode garanterer, at løsningen skalerer over tid.
  • Nedskaleret projektstørrelse: Simple behov løses hurtigt (timer/dage) i direkte samarbejde med forretningsbrugerne.
  • Meget kort time-to-market: Fra vi snakker med brugeren, til der kører en løsning på testsystemet, går der timer eller dage, ikke uger eller måneder.
  • Agil tilgang: Da vi løser ikke-standardiserede problemstillinger, er det en del af processen at tilpasse løsningen løbende. Det gør vi smartere og billigere end konkurrerende produkter.
  • Ét system, mange brugerflader: Det er nemt at opsætte separate brugerflader og adgange for både interne og eksterne aktører.
  • Fælles arkitektur og datamodel: Alle behov, der løses gennem ITCI One, deler datamodel og IT-arkitektur.
  • Bygget til integrationer: Data flyder nemt ind og ud af ITCI One - en integreret servicemodel sikrer nemme integrationer til stort set hvad som helst.
  • Fuld adgang til data: Alle data er ejet af jer. I har fuld adgang, og I kan til enhver tid migrere hele eller dele af løsningen til andre systemer, hvis I ønsker det.
  • Ingen licens: Ingen dele af vores løsning kræver indkøb af softwarelicenser - I betaler kun for vores tid, samt driftsudgifter til cloudhosting, overvågning, backup.
  • Baseret på erfaring: ITCI’s IT-medarbejdere er erfarne i branchen fra begge sider af bordet - vi har helt sikkert set noget, der ligner jeres behov før.