ITCI One - Use Case

Konfigurerbare KPI-skærme

Case

En kunde havde storskærme ophængt strategiske steder i forskellige kontorafsnit.
Hver skærm skulle vise real-time data fra de dele af operationen, der var relevant for den givne afdeling.
ITCI lavede et system, hvor real-time data fra de forskellige integrerede systemer kunne indsættes i fuldt customiserbare skærmbilleder.
Den enkelte skærm kunne så opsættes med en webbrowser, der i full-screen mode viste en specifik instans af skærmbilledet.
Hele systemet og opsætningen var fuldt konfigurerbart af virksomhedens administratorer.

Business Case

Ved på storskærme at vise relevante, real-time KPI'er skabte virksomheden en fælles forståelse af målsætninger og performance.

Nøgleord

KPI'er, Real-Time Data, Storskærme, Custom Design

ITCI One

Om ITCI One

ITCI One er et standardsystem, der er udviklet til at løse problemstillingen: Hvordan får jeg professionel IT-understøttelse af alle de mindre, specielle behov, der opstår i min organisation?

Vores løsningen har en række unikke egenskaber:

  • Opbygges løbende: Systemet bygges ved at løse ét behov ad gangen. ITCI’s metode garanterer, at løsningen skalerer over tid.
  • Nedskaleret projektstørrelse: Simple behov løses hurtigt (timer/dage) i direkte samarbejde med forretningsbrugerne.
  • Meget kort time-to-market: Fra vi snakker med brugeren, til der kører en løsning på testsystemet, går der timer eller dage, ikke uger eller måneder.
  • Agil tilgang: Da vi løser ikke-standardiserede problemstillinger, er det en del af processen at tilpasse løsningen løbende. Det gør vi smartere og billigere end konkurrerende produkter.
  • Ét system, mange brugerflader: Det er nemt at opsætte separate brugerflader og adgange for både interne og eksterne aktører.
  • Fælles arkitektur og datamodel: Alle behov, der løses gennem ITCI One, deler datamodel og IT-arkitektur.
  • Bygget til integrationer: Data flyder nemt ind og ud af ITCI One - en integreret servicemodel sikrer nemme integrationer til stort set hvad som helst.
  • Fuld adgang til data: Alle data er ejet af jer. I har fuld adgang, og I kan til enhver tid migrere hele eller dele af løsningen til andre systemer, hvis I ønsker det.
  • Ingen licens: Ingen dele af vores løsning kræver indkøb af softwarelicenser - I betaler kun for vores tid, samt driftsudgifter til cloudhosting, overvågning, backup.
  • Baseret på erfaring: ITCI’s IT-medarbejdere er erfarne i branchen fra begge sider af bordet - vi har helt sikkert set noget, der ligner jeres behov før.