ITCI One - Use Case

Logistik - varelevering

Case

En virksomhed havde forskellige leverancepartnere, som benyttes alt efter produktets art og kundens geografi.
Virksomheden bad ITCI levere en funktion, der automatisk vælger leverancefirma ud fra en given ordre, automatisk sender data til leverancepartneren og modtager status, som skal præsenteres i et ensartet format.
På den måde kunne kompleksitet reduceres for medarbejderne, samtidig med at forhandlingskraften over for potentielle leverancepartnere kunne øges.
ITCI One havde i forvejen adgang til CRM, produkt- og ordreflow.

Business Case

Ved at integrere styring af leverance i ITCI One fik virksomheden et samlet leveranceflow, specifikt tilpasset virksomhedens situation.
Løsningen tog ca. en måned at bygge, og resultatet blev bedre og mere rettidig levering, lavere samlet omkostning og højere kundetilfredshed.
Nye leverancepartnere kobles på systemet inden for én dag.

Nøgleord

Logistikstyring, Optimering af arbejdsgange, Integration af leverancepartnere

ITCI One

Om ITCI One

ITCI One er et standardsystem, der er udviklet til at løse problemstillingen: Hvordan får jeg professionel IT-understøttelse af alle de mindre, specielle behov, der opstår i min organisation?

Vores løsningen har en række unikke egenskaber:

  • Opbygges løbende: Systemet bygges ved at løse ét behov ad gangen. ITCI’s metode garanterer, at løsningen skalerer over tid.
  • Nedskaleret projektstørrelse: Simple behov løses hurtigt (timer/dage) i direkte samarbejde med forretningsbrugerne.
  • Meget kort time-to-market: Fra vi snakker med brugeren, til der kører en løsning på testsystemet, går der timer eller dage, ikke uger eller måneder.
  • Agil tilgang: Da vi løser ikke-standardiserede problemstillinger, er det en del af processen at tilpasse løsningen løbende. Det gør vi smartere og billigere end konkurrerende produkter.
  • Ét system, mange brugerflader: Det er nemt at opsætte separate brugerflader og adgange for både interne og eksterne aktører.
  • Fælles arkitektur og datamodel: Alle behov, der løses gennem ITCI One, deler datamodel og IT-arkitektur.
  • Bygget til integrationer: Data flyder nemt ind og ud af ITCI One - en integreret servicemodel sikrer nemme integrationer til stort set hvad som helst.
  • Fuld adgang til data: Alle data er ejet af jer. I har fuld adgang, og I kan til enhver tid migrere hele eller dele af løsningen til andre systemer, hvis I ønsker det.
  • Ingen licens: Ingen dele af vores løsning kræver indkøb af softwarelicenser - I betaler kun for vores tid, samt driftsudgifter til cloudhosting, overvågning, backup.
  • Baseret på erfaring: ITCI’s IT-medarbejdere er erfarne i branchen fra begge sider af bordet - vi har helt sikkert set noget, der ligner jeres behov før.