ITCI One - Use Case

Reservationer

Case

En virksomhed udlejede maskiner og ønskede at give eksisterende kunder mulighed for at forhåndsreservere udstyr.
Ved at kunne reservere en maskine på forhånd var kunderne sikre på, at de kunne udføre deres arbejde som planlagt, hvilket var et vigtigt konkurrenceparameter.
ITCI udvidede virksomhedens eksisterende kundeportal og interne workflowsystemer, så funktionen kunne tilbydes.
Systemet håndterer både reservation af maskinerne, automatisk statusskift, kommunikation til kunderne før, under og efter reservation, samt fakturering for ydelsen.

Business Case

Systemet tog ca. en måned at implementere i første version og er senere blevet udvidet i flere omgange.
Løsningen tjente hurtigt sig selv hjem, både i ekstra omsætning men også i meromsætning.

Nøgleord

Udlejning, Forhåndsreservation, Workflow, Fakturering

ITCI One

Om ITCI One

ITCI One er et standardsystem, der er udviklet til at løse problemstillingen: Hvordan får jeg professionel IT-understøttelse af alle de mindre, specielle behov, der opstår i min organisation?

Vores løsningen har en række unikke egenskaber:

  • Opbygges løbende: Systemet bygges ved at løse ét behov ad gangen. ITCI’s metode garanterer, at løsningen skalerer over tid.
  • Nedskaleret projektstørrelse: Simple behov løses hurtigt (timer/dage) i direkte samarbejde med forretningsbrugerne.
  • Meget kort time-to-market: Fra vi snakker med brugeren, til der kører en løsning på testsystemet, går der timer eller dage, ikke uger eller måneder.
  • Agil tilgang: Da vi løser ikke-standardiserede problemstillinger, er det en del af processen at tilpasse løsningen løbende. Det gør vi smartere og billigere end konkurrerende produkter.
  • Ét system, mange brugerflader: Det er nemt at opsætte separate brugerflader og adgange for både interne og eksterne aktører.
  • Fælles arkitektur og datamodel: Alle behov, der løses gennem ITCI One, deler datamodel og IT-arkitektur.
  • Bygget til integrationer: Data flyder nemt ind og ud af ITCI One - en integreret servicemodel sikrer nemme integrationer til stort set hvad som helst.
  • Fuld adgang til data: Alle data er ejet af jer. I har fuld adgang, og I kan til enhver tid migrere hele eller dele af løsningen til andre systemer, hvis I ønsker det.
  • Ingen licens: Ingen dele af vores løsning kræver indkøb af softwarelicenser - I betaler kun for vores tid, samt driftsudgifter til cloudhosting, overvågning, backup.
  • Baseret på erfaring: ITCI’s IT-medarbejdere er erfarne i branchen fra begge sider af bordet - vi har helt sikkert set noget, der ligner jeres behov før.