ITCI One - Use Case

Salgspipeline

Case

En virksomhed ønskede at starte et B2B-salgsarbejde. Virksomheden brugte i forvejen ITCI One CRM og ønskede at køre B2B-salget i et tilsvarende system.
ITCI implementerede en B2B-version af CRM-funktionen.
Af tilføjelser var bl.a.: Integration til CVR-register, pipelineoversigt baseret på sandsynlighedsberegninger pr. sælger og samlet, opfølgningslister, nye KPI-tal, skelnen mellem nysalg og mersalg, ordremodul m.v.

Business Case

Et B2B-salg er typisk et længere forløb, som kan resultere i en række individuelle vilkår.
Uden at anvende et CRM-system arbejder virksomheden i store dele af processen "i blinde" og har svært ved at fokusere indsatsen, hvor det ønskes.
Standard-CRM-systemer er tit svære at integrere med virksomhedens øvrige systemer, fx produktdatabase og leverandørportaler.
Med ITCI One får man en integreret løsning, som dramatisk øger styrbarheden og øger sandsynligheden for at gennemføre succesfulde B2B-salg.

Nøgleord

B2B CRM, Pipeline, Salgsoverblik, Forecasting, KPI

ITCI One

Om ITCI One

ITCI One er et standardsystem, der er udviklet til at løse problemstillingen: Hvordan får jeg professionel IT-understøttelse af alle de mindre, specielle behov, der opstår i min organisation?

Vores løsningen har en række unikke egenskaber:

  • Opbygges løbende: Systemet bygges ved at løse ét behov ad gangen. ITCI’s metode garanterer, at løsningen skalerer over tid.
  • Nedskaleret projektstørrelse: Simple behov løses hurtigt (timer/dage) i direkte samarbejde med forretningsbrugerne.
  • Meget kort time-to-market: Fra vi snakker med brugeren, til der kører en løsning på testsystemet, går der timer eller dage, ikke uger eller måneder.
  • Agil tilgang: Da vi løser ikke-standardiserede problemstillinger, er det en del af processen at tilpasse løsningen løbende. Det gør vi smartere og billigere end konkurrerende produkter.
  • Ét system, mange brugerflader: Det er nemt at opsætte separate brugerflader og adgange for både interne og eksterne aktører.
  • Fælles arkitektur og datamodel: Alle behov, der løses gennem ITCI One, deler datamodel og IT-arkitektur.
  • Bygget til integrationer: Data flyder nemt ind og ud af ITCI One - en integreret servicemodel sikrer nemme integrationer til stort set hvad som helst.
  • Fuld adgang til data: Alle data er ejet af jer. I har fuld adgang, og I kan til enhver tid migrere hele eller dele af løsningen til andre systemer, hvis I ønsker det.
  • Ingen licens: Ingen dele af vores løsning kræver indkøb af softwarelicenser - I betaler kun for vores tid, samt driftsudgifter til cloudhosting, overvågning, backup.
  • Baseret på erfaring: ITCI’s IT-medarbejdere er erfarne i branchen fra begge sider af bordet - vi har helt sikkert set noget, der ligner jeres behov før.