ITCI One - Use Case

Subscription Billing Engine

Case

Afhængigt af forretningsmodel kan det være meget attraktivt at sælge abonnementer.
Det skaber recurring revenue, en omsætning man kan regne med kommer igen og igen uden ekstra salgsindsats.
Men kunderne har en række forventninger til en sådan service:
- det skal være nemt og sikkert at tilmelde/framelde sig
- man skal være sikker på kun at opkræve det aftalte
- produkternes indhold skal leve op til, hvad man er blevet lovet ved tilmelding, også selvom senere kunder er blevet solgt et andet produkt
- man skal kunne logge ind i en kundeportal og opdatere personoplysninger, kreditkortoplysninger mv.
ITCI har til flere forskellige kunder bygget den komplette løsning til at håndtere en Subscription model.

Business Case

En komplet løsning til at håndtere abonnementssalg kan være en kompleks udfordring.
Det kræver produktdatabase, selvbetjeningsløsning, administrationsdel, betalingsløsning, integration til økonomisystem m.v.
Eksisterende standardløsninger håndterer som regel kun et udvalg af disse aspekter, og det er op til virksomheden selv at integrere de forskellige dele.
Med ITCI One får man en genvej, da systemet allerede gør det nemt at integrere og tilpasse på tværs af eksisterende systemer og workflows.
En konkret løsning bør altid planlægges og tænkes godt igennem, før implementering starter. ITCI har stor erfaring med denne type løsninger, og hjælper gerne i processen.

Nøgleord

Abonnementer, Kundeportal, Fakturaintegration, Kreditkort-integration, Selvbetjening

ITCI One

Om ITCI One

ITCI One er et standardsystem, der er udviklet til at løse problemstillingen: Hvordan får jeg professionel IT-understøttelse af alle de mindre, specielle behov, der opstår i min organisation?

Vores løsningen har en række unikke egenskaber:

  • Opbygges løbende: Systemet bygges ved at løse ét behov ad gangen. ITCI’s metode garanterer, at løsningen skalerer over tid.
  • Nedskaleret projektstørrelse: Simple behov løses hurtigt (timer/dage) i direkte samarbejde med forretningsbrugerne.
  • Meget kort time-to-market: Fra vi snakker med brugeren, til der kører en løsning på testsystemet, går der timer eller dage, ikke uger eller måneder.
  • Agil tilgang: Da vi løser ikke-standardiserede problemstillinger, er det en del af processen at tilpasse løsningen løbende. Det gør vi smartere og billigere end konkurrerende produkter.
  • Ét system, mange brugerflader: Det er nemt at opsætte separate brugerflader og adgange for både interne og eksterne aktører.
  • Fælles arkitektur og datamodel: Alle behov, der løses gennem ITCI One, deler datamodel og IT-arkitektur.
  • Bygget til integrationer: Data flyder nemt ind og ud af ITCI One - en integreret servicemodel sikrer nemme integrationer til stort set hvad som helst.
  • Fuld adgang til data: Alle data er ejet af jer. I har fuld adgang, og I kan til enhver tid migrere hele eller dele af løsningen til andre systemer, hvis I ønsker det.
  • Ingen licens: Ingen dele af vores løsning kræver indkøb af softwarelicenser - I betaler kun for vores tid, samt driftsudgifter til cloudhosting, overvågning, backup.
  • Baseret på erfaring: ITCI’s IT-medarbejdere er erfarne i branchen fra begge sider af bordet - vi har helt sikkert set noget, der ligner jeres behov før.