ITCI One - Use Case

CRM integreret med Produktdata

Case

En virksomhed sælger et kompliceret produkt, hvor salgsindsatsen kræver meget kontakt med kunden.
Kontakten foregår i forskellige kanaler: telefon, e-mail, chat m.v., og inkluderer tit afstikkere til leverandører og andre 3. parter.
Det var svært for virksomheden at finde et standard CRM-system, der nemt kunne integreres med varedata og automatisere en del af interaktionerne.
Det var endvidere svært for virksomheden at finde et system, der gav et tilstrækkeligt overblik over samtlige kundeinteraktioner og aftaler i en given sag.
Løsningen blev, at ITCI og virksomheden sammen designede et CRM-system, hvor al kommunikation på en given sag kan overskues kronologisk.
Historikken er pædagogisk opdelt i 4 kolonner: Kunde, Virksomhed, Leverandør og Andre.
Al e-mail og chat logges automatisk. Telefonkald logges manuelt af kundeservicemedarbejderen.
De fleste e-mails fra virksomheden initieres nu via templates, hvori systemet automatisk indsætter produktdata, kontaktdata m.v., alt efter hvilken sag der er tale om.
Virksomhedens medarbejdere kan nemt lave nye templates, både personlige og delte.

Business Case

Ved at skabe en tæt integration af CRM og Produktsystem i ITCI One kunne mange tidskrævende kundeserviceprocesser simplificeres.
Det nye overblik gør det også nemt for medarbejdere at dele kundesager, uden at historikken går tabt.
Kunderne oplever, at sager håndteres ensartet og effektivt, uanset hvem der er på arbejde.
Systemet er ret omfattende og tog nogle måneder at designe og implementere. Men besparelsen i procestid er betydelig, og øget kundetilfredshed er en god bonus.

Nøgleord

CRM, Produktintegration, Multi Channel, Kundesupport, Automatiseret kommunikation

ITCI One

Om ITCI One

ITCI One er et standardsystem, der er udviklet til at løse problemstillingen: Hvordan får jeg professionel IT-understøttelse af alle de mindre, specielle behov, der opstår i min organisation?

Vores løsningen har en række unikke egenskaber:

  • Opbygges løbende: Systemet bygges ved at løse ét behov ad gangen. ITCI’s metode garanterer, at løsningen skalerer over tid.
  • Nedskaleret projektstørrelse: Simple behov løses hurtigt (timer/dage) i direkte samarbejde med forretningsbrugerne.
  • Meget kort time-to-market: Fra vi snakker med brugeren, til der kører en løsning på testsystemet, går der timer eller dage, ikke uger eller måneder.
  • Agil tilgang: Da vi løser ikke-standardiserede problemstillinger, er det en del af processen at tilpasse løsningen løbende. Det gør vi smartere og billigere end konkurrerende produkter.
  • Ét system, mange brugerflader: Det er nemt at opsætte separate brugerflader og adgange for både interne og eksterne aktører.
  • Fælles arkitektur og datamodel: Alle behov, der løses gennem ITCI One, deler datamodel og IT-arkitektur.
  • Bygget til integrationer: Data flyder nemt ind og ud af ITCI One - en integreret servicemodel sikrer nemme integrationer til stort set hvad som helst.
  • Fuld adgang til data: Alle data er ejet af jer. I har fuld adgang, og I kan til enhver tid migrere hele eller dele af løsningen til andre systemer, hvis I ønsker det.
  • Ingen licens: Ingen dele af vores løsning kræver indkøb af softwarelicenser - I betaler kun for vores tid, samt driftsudgifter til cloudhosting, overvågning, backup.
  • Baseret på erfaring: ITCI’s IT-medarbejdere er erfarne i branchen fra begge sider af bordet - vi har helt sikkert set noget, der ligner jeres behov før.