ITCI One - Use Case

Permission og samtykke

Case

Med indførelsen af GDPR-reglerne blev det tydeligt nødvendigt at have styr på samtykke, inden kunder/interessenter kontaktes.
De fleste systemer registrerer samtykke ved at sætte flag på kunder, ét flag pr. samtykke.
Mange er ikke klar over, at dette kan være utilstrækkeligt grundlag.
Man skal som virksomhed kunne dokumentere helt specifikt, hvad kunden har samtykket til. Dvs. at man altid skal gemme den præcise tekst og sammenhæng, som kunden har oplevet.
ITCI One registrer som standard altid samtykke i alle detaljer: dato/tid, kontekst og samtykketekst.
Dermed er virksomheden altid på sikker grund, når der kommunikeres til kunden.

Business Case

Uden gyldigt samtykke kan virksomheden i mange tilfælde ikke kontakte en kunde.
Overtrædelse kan medføre betydelige bøder.
Denne problemstilling er fundamentalt løst med ITCI One.

Nøgleord

GDPR, Samtykke, e-mailudsendelse

ITCI One

Om ITCI One

ITCI One er et standardsystem, der er udviklet til at løse problemstillingen: Hvordan får jeg professionel IT-understøttelse af alle de mindre, specielle behov, der opstår i min organisation?

Vores løsningen har en række unikke egenskaber:

  • Opbygges løbende: Systemet bygges ved at løse ét behov ad gangen. ITCI’s metode garanterer, at løsningen skalerer over tid.
  • Nedskaleret projektstørrelse: Simple behov løses hurtigt (timer/dage) i direkte samarbejde med forretningsbrugerne.
  • Meget kort time-to-market: Fra vi snakker med brugeren, til der kører en løsning på testsystemet, går der timer eller dage, ikke uger eller måneder.
  • Agil tilgang: Da vi løser ikke-standardiserede problemstillinger, er det en del af processen at tilpasse løsningen løbende. Det gør vi smartere og billigere end konkurrerende produkter.
  • Ét system, mange brugerflader: Det er nemt at opsætte separate brugerflader og adgange for både interne og eksterne aktører.
  • Fælles arkitektur og datamodel: Alle behov, der løses gennem ITCI One, deler datamodel og IT-arkitektur.
  • Bygget til integrationer: Data flyder nemt ind og ud af ITCI One - en integreret servicemodel sikrer nemme integrationer til stort set hvad som helst.
  • Fuld adgang til data: Alle data er ejet af jer. I har fuld adgang, og I kan til enhver tid migrere hele eller dele af løsningen til andre systemer, hvis I ønsker det.
  • Ingen licens: Ingen dele af vores løsning kræver indkøb af softwarelicenser - I betaler kun for vores tid, samt driftsudgifter til cloudhosting, overvågning, backup.
  • Baseret på erfaring: ITCI’s IT-medarbejdere er erfarne i branchen fra begge sider af bordet - vi har helt sikkert set noget, der ligner jeres behov før.