ITCI One - Use Case

Sammenligningsmotor

Case

Mange webshops er i stand til at opstille forskellige varer over for hinanden og dermed hjælpe kunden til at sammenligne specifikationer.
Men det hjælper kun de kunder, der er i stand til at afkode specifikationernes betydning for deres nytte af produktet.
ITCI havde en kunde, der ønskede at lave en anden slags sammenligning - en produktsammenligning, der faktisk kunne anbefale et produkt baseret på kundens behov.
ITCI lavede et system, der kunne oversætte specifikationer til nytteværdi og give en tekstuel forklaring af hver enkelt specifikation.

Business Case

Kunderne oplevede, at den nye sammenligningsmotor gav dem et mere relevant og forståeligt beslutningsgrundlag.
Løsningen tog et par dage at implementere men ændrede brugeroplevelsen i webshoppen væsentligt.

Nøgleord

Webshop, Sammenligne produkter, Kundetilfredshed

ITCI One

Om ITCI One

ITCI One er et standardsystem, der er udviklet til at løse problemstillingen: Hvordan får jeg professionel IT-understøttelse af alle de mindre, specielle behov, der opstår i min organisation?

Vores løsningen har en række unikke egenskaber:

  • Opbygges løbende: Systemet bygges ved at løse ét behov ad gangen. ITCI’s metode garanterer, at løsningen skalerer over tid.
  • Nedskaleret projektstørrelse: Simple behov løses hurtigt (timer/dage) i direkte samarbejde med forretningsbrugerne.
  • Meget kort time-to-market: Fra vi snakker med brugeren, til der kører en løsning på testsystemet, går der timer eller dage, ikke uger eller måneder.
  • Agil tilgang: Da vi løser ikke-standardiserede problemstillinger, er det en del af processen at tilpasse løsningen løbende. Det gør vi smartere og billigere end konkurrerende produkter.
  • Ét system, mange brugerflader: Det er nemt at opsætte separate brugerflader og adgange for både interne og eksterne aktører.
  • Fælles arkitektur og datamodel: Alle behov, der løses gennem ITCI One, deler datamodel og IT-arkitektur.
  • Bygget til integrationer: Data flyder nemt ind og ud af ITCI One - en integreret servicemodel sikrer nemme integrationer til stort set hvad som helst.
  • Fuld adgang til data: Alle data er ejet af jer. I har fuld adgang, og I kan til enhver tid migrere hele eller dele af løsningen til andre systemer, hvis I ønsker det.
  • Ingen licens: Ingen dele af vores løsning kræver indkøb af softwarelicenser - I betaler kun for vores tid, samt driftsudgifter til cloudhosting, overvågning, backup.
  • Baseret på erfaring: ITCI’s IT-medarbejdere er erfarne i branchen fra begge sider af bordet - vi har helt sikkert set noget, der ligner jeres behov før.