ITCI One - Use Case

Skadesrapportering og håndtering

Case

En kunde i udlejningsbranchen oplevede stort administrativt bøvl med at håndtere skader på maskiner, der blev returneret af kunderne.
Da en skadesag og efterfølgende udbedring kan løbe over lang tid med mange involverede parter, er det essentielt, at alle oplysninger og hændelser undervejs registreres i ét system.
ITCI designede sammen med kunden et workflow i ITCI One, hvor alle steps i processen styres: Registrering af skaden (tekst og billeder), kommunikation til værksteder og leverandører, opsamling af udgifter (leverandørregninger, materialer og intern tid), kommunikation med forsikringsselskaber og andre parter, samt evt. viderefakturering til kunden.

Business Case

Bedre styring og dokumentation gjorde kunden i stand til at spare meget intern tid. Ydermere gjorde præcis dokumentation for udgifterne til skadesoprettelse det muligt at viderefakturere større del af udgiften til skadesvolder/forsikringsselskab. Løsningen blev udbygget i flere omgange og tjente sig selv hjem på sparet tid og merfakturering inden for 6 måneder.

Nøgleord

Skadeshåndtering, Workflow, Automatisering af processer, Viderefakturering

ITCI One

Om ITCI One

ITCI One er et standardsystem, der er udviklet til at løse problemstillingen: Hvordan får jeg professionel IT-understøttelse af alle de mindre, specielle behov, der opstår i min organisation?

Vores løsningen har en række unikke egenskaber:

  • Opbygges løbende: Systemet bygges ved at løse ét behov ad gangen. ITCI’s metode garanterer, at løsningen skalerer over tid.
  • Nedskaleret projektstørrelse: Simple behov løses hurtigt (timer/dage) i direkte samarbejde med forretningsbrugerne.
  • Meget kort time-to-market: Fra vi snakker med brugeren, til der kører en løsning på testsystemet, går der timer eller dage, ikke uger eller måneder.
  • Agil tilgang: Da vi løser ikke-standardiserede problemstillinger, er det en del af processen at tilpasse løsningen løbende. Det gør vi smartere og billigere end konkurrerende produkter.
  • Ét system, mange brugerflader: Det er nemt at opsætte separate brugerflader og adgange for både interne og eksterne aktører.
  • Fælles arkitektur og datamodel: Alle behov, der løses gennem ITCI One, deler datamodel og IT-arkitektur.
  • Bygget til integrationer: Data flyder nemt ind og ud af ITCI One - en integreret servicemodel sikrer nemme integrationer til stort set hvad som helst.
  • Fuld adgang til data: Alle data er ejet af jer. I har fuld adgang, og I kan til enhver tid migrere hele eller dele af løsningen til andre systemer, hvis I ønsker det.
  • Ingen licens: Ingen dele af vores løsning kræver indkøb af softwarelicenser - I betaler kun for vores tid, samt driftsudgifter til cloudhosting, overvågning, backup.
  • Baseret på erfaring: ITCI’s IT-medarbejdere er erfarne i branchen fra begge sider af bordet - vi har helt sikkert set noget, der ligner jeres behov før.